Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 15 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Tin tức & sự kiện

Liên đội trường Tiểu học Thanh Tân – Giải thi đấu cờ Vua cấp trường năm học 2019-2020

Liên đội trường Tiểu học Thanh Tân – Giải thi đấu cờ Vua cấp trường năm học 2019-2020

       Nhằm tạo cho học sinh một sân chơi đối với môn thể thao trí tuệ; ngày 08/11/2019 Liên đội Trường Tiểu học Thanh Tân đã tổ chức Hội thi cờ Vua cấp cơ sở năm học 2019-2020.        Trước giờ thi đấu, thầy giáo tổng phụ trách Trần Văn Hùng và thầy Nguyễn Phan Thanh Tùng đã công bố luật ...

Xem thêm

VĂN BẢN TRƯỜNG

    Kế hoạch BDTX năm học 2019-2020

    PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ HƯƠNG THỦY TRƯỜNG TIỂU HỌC  THANH TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 68/KH-THTT Thuỷ Dương, ngày 10 tháng 10 năm 2019   KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019 – 2020             Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ kế hoạch 346/KH-PGD&ĐT ... Xem thêm

Thư viện ảnh