Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 31 tháng 07 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Tin tức & sự kiện

Liên đội Trường TH Thanh Tân tổ chức ngày hội " Thiếu nhi khoẻ-Tiến bước lên đoàn" năm 2021

Liên đội Trường TH Thanh Tân tổ chức ngày hội

     Thực hiện Kế hoạch số 162/KHLN-ĐTN-PGDĐTngày 25 tháng 02 năm 2021 của Ban Thường vụ thị Đoàn và Phòng GD&ĐT thị xã Hương Thuỷ về việc Tổ chức ngày hội “Thiếu nhi khỏe - Tiến bước lên Đoàn” Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021). Chiều 26/3/2021, ...

Xem thêm

CÔNG KHAI CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

VĂN BẢN TRƯỜNG

    Kế hoạch tuyên truyền giáo dục Pháp luật năm 2021

    PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ  HƯƠNG THỦY TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 52/KH -THTT Thủy Dương, ngày 15  tháng 06 năm 2021   KẾ HOẠCH  Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021         Thực hiện kế hoạch số 318/KH-PGD&ĐT ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy về  Thực hiện công tác giáo dục, tuyên ... Xem thêm

Thư viện ảnh