Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 10 tháng 05 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Tin tức & sự kiện

Liên đội Trường TH Thanh Tân tổ chức ngày hội " Thiếu nhi khoẻ-Tiến bước lên đoàn" năm 2021

Liên đội Trường TH Thanh Tân tổ chức ngày hội

     Thực hiện Kế hoạch số 162/KHLN-ĐTN-PGDĐTngày 25 tháng 02 năm 2021 của Ban Thường vụ thị Đoàn và Phòng GD&ĐT thị xã Hương Thuỷ về việc Tổ chức ngày hội “Thiếu nhi khỏe - Tiến bước lên Đoàn” Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021). Chiều 26/3/2021, ...

Xem thêm

CÔNG KHAI CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

VĂN BẢN TRƯỜNG

    Kế hoạch Tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022

    PHÒNG GD&ĐT THỊ Xà HƯƠNG THỦY TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TÂN CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 37/KH-THTT Thủy Dương, ngày 10 tháng 5 năm 2021 KẾ HOẠCH Tuyển sinh vào lớp 1 năm học  2021 - 2021 Thực hiện Công văn số 1006/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2021-2022; Công văn số 212/PGD&ĐT ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Hướng ... Xem thêm

Thư viện ảnh