Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 31 tháng 07 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:57 07/08/2013  

Hiệu trưởng

 

 
Họ và tên:  Cao Thế Thành
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email:  thethanh64@gmail.com.vn
Điện thoại:  01689086373
Địa chỉ:  

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.Số lượt xem : 1026

Các tin khác