Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 31 tháng 07 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ 5

Tổ 5

Cập nhật lúc : 09:37 19/08/2015  

Tổ chuyên môn 5 Tổ 5 năm học 2017-2018, được thành lập theo Quyết định 01 của Hiệu trưởng. Tổ gồm có 5 thành viên, trong đó có 3 thành viên trong tổ là giáo viên Tiểu học, 1 thành viên là giáo viên Anh văn và 1 GV-TPT. Có 2 giáo viên giảng dạy và làm công tác chủ nhiệm lớp. Trình độ đào tạo của giáo viên: 3 Đại học, 1 Cao đẳng và 1 Trung cấp. Tổ có 3 thành viên là giáo viên dạy giỏi cấp trường, trong đó có 2 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp thị xã.

 

Tổ trưởng: Võ Thị Tường Diễm                                                                 Chuyên môn: Đại học Giáo dục Tiểu học

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung tổ 5                                              Điện thoại:    0935424177

Email:

 
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1  Nguyễn Thị Chiến      
2  Huỳnh Thị Ngọc Ẩn      
3 Ngô Hữu Kim      
4  Trần Văn Hùng      
         
         

 

 
 

Số lượt xem : 616