Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 31 tháng 07 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ 3

Tổ 3

Cập nhật lúc : 08:51 19/08/2015  

Tổ chuyên môn 3 Tổ 3 năm học 2017-2018, được thành lập theo Quyết định 01 của Hiệu trưởng. Tổ gồm có 5 thành viên, trong đó có 1 CBQL, 3 thành viên trong tổ là giáo viên Tiểu học, 1 thành viên là giáo viên Thể dục. Trình độ đào tạo của giáo viên: 1 Trung cấp,4 Đại học. Tổ có 4 thành viên là giáo viên dạy giỏi cấp trường, trong đó có 2 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp thị xã.

 

Tổ trưởng: Tôn Nữ Lan Phương                                                Chuyên môn: Đại học sư phạm Tiểu học

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách Tổ 3                                                                                                                                     Điện thoại: 0905939388

Email: 

 
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1  Lê Bá Minh Thông      
2  Lê Thị Minh Tân      
3  Nguyễn Phan Thanh Tùng      
4 Cao Thế Thành      
         
         
         

 

 

Số lượt xem : 681