Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 15 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Văn phòng

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 11:13 16/09/2014  

Tổ Văn phòng

 

Điện thoại:Email:
Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây
...
...

Tổ trưởng: Lê Thị Loan Ánh                                                                                                     Chuyên môn: Đại học Kế toán

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung cả tổ                                                                                  Điện thoại:                                                                                                                        Email:

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1  Nguyễn Thị Hiền      
2  Lê Viết Giang      
         
         
         
         

 

 

Số lượt xem : 303