Thứ Hai, 11/11/2019

Buổi sáng

- Dạy học tuần 12

Buổi chiều

- Dạy học tuần 12

Thứ Ba, 12/11/2019

Buổi sáng

- Dạy học tuần 12

- Kiểm tra PC-XMC tại PGD( Hiền - Thành)

Buổi chiều

- Dạy học tuần 12

Thứ Tư, 13/11/2019

Buổi sáng

- Dạy học tuần 12

Buổi chiều

- Dạy học tuần 12

Thứ Năm, 14/11/2019

Buổi sáng

- Dạy học tuần 12

- Tập huấn GD an toàn giao thông nụ cười trẻ thơ ( Na - Hùng)

- Tập huấn CTGDPT 2018 tại Đà Nẵng ( Hạnh - 3 ngày)

Buổi chiều

- Dạy học tuần 12

Thứ Sáu, 15/11/2019

Buổi sáng

- Dạy học tuần 12

- Tham gia hội thi ATGT ( HS + GV)