Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 18 tháng 06 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2021

Cập nhật lúc : 07:33 17/05/2021  

Tuần 20 năm 2021
Từ ngày 17/05/2021 đến ngày 23/05/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(17/05/2021)

- Duyệt hồ sơ và Học bạ Tổ 5

- Lamg công tác Thư viện

- Trực Cơ quan theo phân công

Thứ Ba
(18/05/2021)

- Duyệt hồ sơ và Học bạ Tổ 2,3

- Làm công tác Thư viện

- Trực Cơ quan theo phân công

Thứ Tư
(19/05/2021)

- Duyệt hồ sơ và Học bạ Tổ 4

- Làm công tác Thư viện

- Trực Cơ quan theo phân công

Thứ Năm
(20/05/2021)

- Duyệt hồ sơ và Học bạ Tổ 1

- Làm công tác Thư viện

- Trực Cơ quan theo phân công

Thứ Sáu
(21/05/2021)

-Họp HĐSP

- Trực Cơ quan theo phân công

Thứ Bảy
(22/05/2021)
Chủ Nhật
(23/05/2021)