Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 15 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 08:31 11/11/2019  

Tuần 46 năm 2019
Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(11/11/2019)

- Dạy học tuần 12

- Dạy học tuần 12

Thứ Ba
(12/11/2019)

- Dạy học tuần 12

- Kiểm tra PC-XMC tại PGD( Hiền - Thành)

- Dạy học tuần 12

Thứ Tư
(13/11/2019)

- Dạy học tuần 12

- Dạy học tuần 12

Thứ Năm
(14/11/2019)

- Dạy học tuần 12

- Tập huấn GD an toàn giao thông nụ cười trẻ thơ ( Na - Hùng)

- Tập huấn CTGDPT 2018 tại Đà Nẵng ( Hạnh - 3 ngày)

- Dạy học tuần 12

Thứ Sáu
(15/11/2019)

- Dạy học tuần 12

- Tham gia hội thi ATGT ( HS + GV)

Thứ Bảy
(16/11/2019)
Chủ Nhật
(17/11/2019)