Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 18 tháng 06 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » MỤC VĂN BẢN TRƯỜNG

MỤC VĂN BẢN TRƯỜNG

Cập nhật lúc : 10:07 02/02/2021  

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TÂN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

   

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ HƯƠNG THUỶ

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 08 /KH -THTT

Thuỷ Dương, ngày 02 tháng 02 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TÂN

GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

 

Để thực hiện đường lối đổi mới giáo dục Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quan trọng như: Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông... Luật Giáo dục 2019 (Luật số 43/2019/QH14, ban hành ngày 14/6/2019); Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GD&ĐT Ban hành chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Công văn số 550/PGD&ĐT ngày 15 tháng 12  năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm học 2021-2022 và giai đoạn 2021-2025; nay Trường tiểu học Thanh Tân xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục  giai đoạn 2021 - 2025 như sau:

PHẦN I

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ GIAI ĐOẠN 2016-2020

        Trường Tiểu học Thanh Tân (phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy) được thành lập từ năm 1965. Sau ngày thống nhất đất nước(4/1975), trường nhập với cấp 2 Thủy Dương (nhiều cấp học). Đến năm 1989, trường tách riêng và lấy lại tên cũ: Trường Tiểu học Thanh Tân cho đến nay.

Là một trường đóng trên địa bàn của một địa phương có truyền thống hiếu học, và luôn được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương nên trường đã từng bước phát triển, trưởng thành.

Đội ngũ giáo viên qua bao  thế hệ đều có tay nghề vững vàng, tận tâm, tận lực với nghề nghiệp, luôn yêu nghề, mến trẻ, tích cực ứng dụng CNTT, không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, tất cả vì “ học sinh thân yêu”.

Trường có 2 cơ sở, mỗi cơ sở cách nhau 500m, cơ sở vật chất, khuôn viên nhà trường ngày càng khang trang, hoàn thiện. Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 vào tháng 10 năm 2015; kiểm định chất lượng giáo dục đạt cấp độ 1, tháng 6 năm 2018.

1. Quy mô trường lớp:

Năm học 2020-2021, trường có 16 lớp với tổng số 453 học sinh trong đó có 04 học sinh khuyết tật.

- Tỷ lệ hoàn thành chương trình lớp học hàng năm đạt  98,9% trở lên.

- Học sinh lớp 5 HTCTTH đạt 100%.

- Phổ cập giáo dục: Đạt PCGD ĐĐT mức 3;

2. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

2.1. Số lượng

- Tổng số CB,GV,NV: 30 người; trong đó: biên chế: 26; giáo viên hợp đồng: 03, theo NĐ 68: 01

+ Cán bộ quản lý: 02

+ Giáo viên: 23 (giáo viên hợp đồng ngắn hạn: 03)

+ Giáo viên - TPT Đội:  01

+ Nhân viên: 04 (biên chế: 03, hợp đồng theo NĐ 68: 01)

2.2. Chất lượng

- 100% CB,GV,NV hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Giáo viên đạt chuẩn: 19; Chưa chuẩn: 04

- Trình độ ngoại ngữ: Trình độ A: 04 ; Trình độ B: 20; Trình độ C: 02; Cao đẳng: 01; Đại học: 03.

- Về trình độ tin học: Chứng chỉ A: 23 ; Chứng chỉ B: 06 : ; Đại học: 01

- Đội ngũ CB,GV,NV nhiệt tình, năng nổ, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường. Chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đáp ứng được yêu cầu đổi mới.

- Ban giám hiệu: 02, trong đó ĐHSP: 02; đều trải qua lớp QLGD và Trung cấp Lý luận chính trị.

-  Chi bộ: Có 14 đảng viên (có 10 nữ), cấp ủy chi bộ 3/2 nữ.

3. Cơ sở vật chất

- Diện tích trường: 4358,8m2

+ Cơ sở 1 (158 - Khúc Thừa Dụ): 2795,3m2

+ Cơ sở 2 (112 - Khúc Thừa Dụ): 1563,5m2

- Khối phòng học: 16

- Khối phòng phục vụ học tập: 06 .

- Khối phòng hành chính quản trị: 08

Cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng cho việc dạy học 2 buổi/ngày, trường có tổ chức cho học sinh bán trú.

- Khuôn viên trường xanh – sạch – đẹp, an toàn.

- Lớp học có tủ học liệu; thiết bị dạy học tương đối đầy đủ phục vụ cho các hoạt động dạy và học.

4. Công tác xã hội hóa

- Trong những năm học qua nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương về đầu tư CSVC…

- Phụ huynh học sinh quan tâm đến công tác giáo dục và phối hợp khá tốt trong công tác giáo dục; luôn luôn có sự động viên cả về mặt vật chất, tinh thần trong việc thực hiện công tác giáo dục.

5 . Đánh giá chung

5.1. Ưu điểm

- Nhà trường được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương.

- Đội ngũ CBQL nhà trường đủ và đạt chuẩn quy định theo Điều lệ trường Tiểu học và có nhiều tâm huyết trong việc đổi mới công tác lãnh đạo - quản lý nhà trường.

- Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, năng nổ trong công tác.

- Học sinh chăm ngoan, lễ phép, biết vâng lời cha me, thầy cô giáo, kính trọng người lớn tuổi.

- Công tác dạy và học có nề nếp. Đổi mới phương pháp dạy học, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho học sinh.

- Chất lượng và hiệu quả giáo dục đào tạo đảm bảo, mang tính ổn định.

- Các tổ chức Công đoàn, Chi đoàn, Đội thiếu niên trong nhà trường hoạt động nhịp nhàng, hiệu quả.

- Phối hợp tốt với phụ huynh trong tất cả các hoạt động của nhà trường.

- CSVC đáp ứng yêu cầu dạy học.

- Hệ thống thông tin ổn định, trường kết nối mạng Internet cả 2 cơ sở; 100% CB,GV,NV ứng dụng CNTT.

- Hệ thống công trình phụ trợ đảm bảo, khuôn viên xanh, sạch, đẹp.

- Trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1.

5.2. Hạn chế

- Một số giáo viên tuổi cao nên việc đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT vào còn hạn chế.

- Đội ngũ hàng năm biến động, thiếu giáo viên so với định biên được giao (vì hàng năm đều có giáo viên nghỉ hưu).

- Một số ít phụ huynh chưa thật sự quan tâm đến việc học tập của con em và các hoạt động của trường.

- Khuôn viên nhà trường còn nhỏ, hẹp; không có bãi tập cho học sinh.

- Trường có 02 cơ sở nên khó khăn trong công tác quản lý và phát huy trang thiết bị dùng chung (vì các phòng chức năng đều tập trung tại cơ sở 1).

 

PHẦN II

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

 

1. Phương hướng

Quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông... Luật Giáo dục 2019 (Luật số 43/2019/QH14, ban hành ngày 14/6/2019). Tập trung thực hiện đổi mới chương trình GDPT 2018 theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GD&ĐT Ban hành chương trình giáo dục phổ thông.

2. Mục tiêu

          Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nhà trường tích cực tham mưu với lãnh đạo các cấp thực hiện tốt chính sách phát triển giáo dục; đổi mới quản lý giáo dục, xây dựng phát triển triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ .

          Phấn đấu đến năm 2025, giáo dục của nhà trường phát triển toàn diện, bền vững; Thực hiện dạy tốt, học tốt, đảm bảo các điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Phấn đấu đạt chất lượng bền vững trường đạt chuẩn quốc gia.

3. Chỉ tiêu

3.1. Chỉ tiêu chung

- Giữ vững danh hiệu: Trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 giai đoạn 2015-2020 và công nhận lại giai đoạn 2021-2025.

- Danh hiệu thi đua: Hàng năm đạt đơn vị lao động tiên tiến trở lên.

- 100% trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học.

- Phấn đấu trên 98% học sinh hoàn thành chương trình lớp học;100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học;

- Giữ vững đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3.

3.2. Các chỉ tiêu cụ thể

3.2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên

- Đánh giá xếp loại cuối năm 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở trên, trong đó có  30% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có CB,GV,NV không hoàn thành nhiệm vụ.

- Đánh giá chuẩn nghề nghiệp của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hàng năm đạt Khá trở lên; chuẩn nghề nghiệp giáo viên 100% đạt Khá trở lên; có 30% đạt Tốt, không có giáo viên xếp loại chưa đạt.

- Phấn đấu tới năm 2025 có 100% CB,GV,NV đạt chuẩn trình độ (ĐHSP).

3.2.2. Học sinh

- Huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1.

- Duy trì sĩ số 100%.

- Chất lượng học tập : trên 98%  học sinh hoàn thành lớp học.

- Đánh giá các môn học, phẩm chất, năng lực đạt từ: 98% trở lên.

3.2.3. Cơ sở vật chất

Phấn đấu đến năm 2025 nhà trường đầy đủ cơ sở vật chất theo các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia mức 1.

4. Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu

4.1. Nhiệm vụ

4.1.1. Phát triển trường, lớp học

- Rà soát tham mưu cấp trên xây dựng CSVC, khuôn viên nhà trường như: sân chơi, bãi tập.

- Huy động các nguồn lực cho việc đầu tư CSVC, trang bị thiết bị phục vụ dạy học.

- Tham mưu cấp trên bổ sung các trang thiết bị kỹ thuật, đồ dung dạy học để phục vụ cho công tác đổi mới giáo dục.

- Tổ chức 100% học sinh học 2 buổi/ngày. Vận động tổ chức bán trú cho trên 50% số học sinh của trường.

4.1.2. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp giáo dục, tập trung nâng cao chất lượng  giáo dục toàn diện và hiệu quả giáo dục, đào tạo

- Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức tổ chức hoạt động giáo dục Phương pháp dạy – học; chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, nhân cách, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân cho học sinh; tăng cường các hoạt động tập thể, giáo dục ngoài giờ; giáo dục thẩm mỹ, giáo dục sức khỏe, các hoạt động xã hội…

- Thực hiện nội dung dạy học phù hợp với đối tượng học sinh; đổi mới căn bản phương pháp dạy học gắn với đổi mới kiểm tra, đánh giá; chủ động, tích cực áp dụng phương pháp dạy học tiên tiến, phương  pháp mới đạt hiệu quả; phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, rèn luyện phương pháp tự học, tự nghiên cứu, khắc phục lối dạy truyền thụ một chiều, ghi nhớ máy móc; tăng cường thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn và kỹ năng học tập suốt đời; đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả đúng năng lực học sinh.

- Tiếp tục giữ vững các tiêu chí trường học đạt chuẩn quốc gia.

- Duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục.

- Triển khai tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018.

4.1.3. Đổi mới công tác quản lý, bảo đảm dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ, trách nhiệm.

- Phân công, quản lý tổ chức bộ máy và nhân sự, tài chính cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo hướng dẫn, chỉ đạo của Ngành.

- Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

- Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, sử dụng cán bộ, viên chức trong trường học theo quy định của Ngành.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng đổi mới.

- Thực hiện ba công khai nghiêm túc theo quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc dạy và học, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và thông báo công khai.

- Tăng cường ứng dụng CNTT, khoa học quản lý giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến theo hướng thiết thực và hiệu quả để đạt hiệu quả cao hơn vế công tác đổi mới quản lý giáo dục.

4.1.4. Phát triển, nâng cao chất lượng đội  ngũ nhà giáo và quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo

- Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đội ngũ gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua của Ngành; chú trọng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho nhà giáo. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

- Xây dựng bộ máy tổ chức, sắp xếp bố trí hợp lý theo khả năng của từng cá nhân.

- Phấn đấu đến năm 2025, 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn; 100% giáo viên xếp lại chuẩn nghề nghiệp từ loại Khá trở lên.

- Thực hiện đúng, đủ chế độ chính sách cho nhà giáo và người lao động.

4.1.5. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất – trang thiết bị trường học.

- Tăng cường xây dựng CSVC, trang thiết bị theo tiêu chí của trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 theo Thông tư  17/2018/TT-BGDDT ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT, Ban hanh Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học.

4.2. Các giải pháp chủ yếu

4.2.1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối với sự nghiệp giáo dục

- Quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về giáo dục và đào tạo…

- Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cuộc vận động "Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gướng đạo đức, tự học và sáng tạo" của ngành, tổ chức thực hiện việc tích hợp vào các hoạt động ngoại khóa trong nhà trường đạt hiểu quả cao.

- Phát huy vai trò của các đoàn thể địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh, Hội khuyến học, Hội Cựu giáo chức…trong xây dựng và phát triển nhà trường.

- Thực hiện tốt quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà trường đi đôi với việc hoàn thiện cơ chế công khai, minh bạch đảm bảo sự giám sát của các cơ quan nhà nước, đoàn thể xã hội và nhân dân.

- Coi trọng công tác phát triển Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ.

4.2.2. Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng  phát triển phẩm chất, năng lực của người học

- Nhà trường xây dựng chiến lược, kế hoạch hàng năm, nhằm xác định và công khai mục tiêu, chất lượng năm học, hoàn thành chương trình cấp học; cam kết đảm bảo chất lượng của trường để phấn đấu thực hiện.

- Thực hiện đổi mới chương trình nhằm phát triển năng lực và phẩm chất người học hài hòa về đạo đức, trí, thể, mỹ; dạy người, dạy chữ và dạy nghề theo hướng dẫn của Bộ Giáo Dục và Đào tạo.

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang hình thức học tập đa dạng, tăng cường hoạt động ngoại khóa gắn với tìm hiểu các di sản văn hóa – lịch sử, xã hội ở địa phương, gắn hoạt động dạy học với ứng dụng công nghệ thông tin.

- Chuẩn bị điều kiện về CSVC, trang thiết bị, và đội ngũ để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1.

4.2.3. Thực hiện đổi mới căn bản hình thức và phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục đảm bảo trung thực, khách quan

- Thực hiện phối hợp đánh giá học sinh theo Thông tư 27 đối với lớp 1, Thông tư 22 đối với các lớp khác từ năm họ 2020-2021 và cuốn chiếu cho các năm tiếp theo.

- Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học chú trọng năng lực tư duy, kỹ năng thực hành của người học.

- Thực hiện tốt quy định về dạy thêm, học thêm.

4.2.4. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất – trang thiết bị trường học; hiện đại hóa trường chuẩn quốc gia.

Tích cực tham mưu xây dựng CSVC, mua sắm trang thiết bị nhằm giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia.

4.2.5 Đổi mới công tác quản lý giáo dục, bảo đảm dân chủ, thống nhất

- Phát huy vai trò quản lý và tăng cường ứng dụng CNTT, thành tựu khoa học vào đổi mới công tác quản lý.

- Thực hiện tốt chế độ thủ trưởng. Thực hiện nghiêm túc chức năng giám sát của các tổ chức trong nhà trường và xã hội, bảo đảm dân chủ; công khai; minh bạch.

- Tăng cường kỷ cương, nề nếp thực hiện dân chủ hóa, công khai hóa; khắc phục biểu hiện tiêu cực chạy theo thành tích.

4.2.6. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới

a. Cán bộ quản lý

- Thực hiện quy hoạch và lập kế hoạch đào tạo đội ngũ để đáp ứng nhiệm vụ được phân công.

- Quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2021 – 2025: kế cận Hiệu trưởng: 01; kế cận phó Hiệu trưởng: 01

- Đào tạo cán bộ quản lý, kế cận: Cử 01 cán bộ kế cận tham gia lớp trung cấp chính trị; 01 cán bộ kế cận  tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý.

b. Giáo viên

- Kế hoạch đào tạo: Giai đoạn 2021 – 2025 : Hoàn thành Đại học : 02 (01 giáo viên từ trình độ CĐSP lên ĐHSP; 01 GV-TPT từ TCSP lên ĐHSP)

* Tin học: Hiện nay: 100% đội ngũ đều đạt trình độ tin học từ A trở lên. Trong các giai đoạn tiếp theo vận động, tổ chức các lớp bồi dưỡng sử dụng phần mềm; nâng cao trình độ sử dụng các trang thiết bị hiện đại.

* Anh văn: Hiện nay: 100% đội ngũ đều đạt trình độ ngoại ngữ từ chứng chỉ A trở  lên. Trong thời gian tới tiếp tục vận động đội ngũ trau rồi thêm kiết thức Tiếng Anh đã học để phục vụ tốt cho công tác giảng dạy.

4.2.6. Thực hiện đảm bảo chính sách, cơ chế tài chính, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo

- Nhà trường tích cực, chủ động tham mưa cho cấp ủy, chính quyền, cha mẹ học sinh hỗ trợ CSVC cho công tác giáo dục.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ chi thường xuyên của đơn vị. đảm bảo kinh phí được sử dụng, đầu tư hiệu quả.

- Triển khai đến học sinh và cha mẹ học sinh về các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

- Vận động phụ huynh tham gia, đóng góp công sức, nguồn lực cho giáo dục; tăng quỹ khuyến học, khuyến tài, giúp học sinh nghèo học giỏi. Tôn vinh, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc và có đóng góp nổi bật cho nhà trường.

4.2.7. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong giáo dục

- Vận động, hướng dẫn cán bộ, giáo viên thực hiện các đề tài nghiên cứu, ứng dụng, sáng kiến kinh nghiệm và áp dụng vào công tác giảng dạy.

- Sử dụng hiệu quả các phần mềm ứng dụng trong quản lý hành chính cũng như những phần mềm phục vụ công tác giảng dạy.

- Khai thác tối đa các trang thiết bị hiện đại được trang cấp.

5. Đề xuất, kiến nghị:   Không

PHẦN III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Hiệu trưởng

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025.

- Hàng năm căn cứ vào kế hoạch 2021 - 2025 để xây dựng kế hoạch năm, tháng để thực hiện, giao chỉ tiêu cụ thể cho tập thể, cá nhân.

- Tích cực tham mưu để có CSVC đảm bảo cho việc dạy và học.

- Cải tiến chế độ làm việc, hội họp cho phù hợp.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch trong từng năm học.

2. Đối với phó Hiệu trưởng

- Thực hiện và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về những việc được phân công.

- Chỉ đạo, tổ chức, theo dõi, kiểm tra và đánh giá toàn bộ hoạt động của các bộ phận, cá nhân mình quản lý trong quá trình thực hiện kế hoạch.

- Tham mưu cho hiệu trưởng những giải pháp để thực hiện kế hoạch.

3. Đối với tổ trưởng chuyên  môn

- Xây dựng kế hoạch hoạt động cuả tổ căn cứ vào kế hoạch của nhà trường nhằm thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục của nhà trường; đồng thời chỉ đạo trực tiếp tổ viên thực hiện kế hoạch.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục của giáo viên theo kế hoạch của nhà trường.

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên trong tổ.

4. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch chung đã được thống nhất. Căn cứ vào kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch hàng năm của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học.

- Không ngừng học tập và có ý thức cao trong việc tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Lắng nghe ý kiến đồng nghiệp, tìm hiểu nguyện vọng học sinh để cải tiến phương pháp dạy học phù hợp, có chất lượng.

Trên đây là kế hoạch phát triển nhà trường giai đoạn 2020 – 2025.

Kế hoạch được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường, PHHS và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường./.

PHẦN IV

KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đối với Thị xã

- Quan tâm đầu tư xây dựng CSVC trường Tiểu học Thanh Tân.

- Quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng đội ngũ đảm bảo cơ cấu giáo viên cho nhà trường.

2. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Thường xuyên quan tâm theo dõi chỉ đạo, hỗ trợ nhà trường hoàn nhiệm vụ theo mục tiêu đã đề ra.

- Tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên tham gia học các lớp bồi dưỡng; tổ chức các chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBQL và giáo viên.

3. Đối với chính quyền địa phương 

- Quan tâm chỉ đạo công tác XHH giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh thống nhất, phụ huynh học sinh có ý thức  trách nhiệm đối với việc giáo dục con em.

- Cấp ủy, chính quyền địa phương, hội đồng giáo dục quan tâm tham mưu với cấp trên giúp đỡ nhà trường về cơ sở vật chất trường học; bảo vệ an ninh trật tự, tuyên truyền công tác phát triển giáo dục của nhà trường.

Trên đây là kế hoạch phát triển của nhà trường giai đoạn 2021 – 2025.

Kế hoạch này được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, PHHS và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường./.

Nơi nhận:

- HĐT, BGH, Các đoàn thể (t/h).

- Website trường;

- Lưu:VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Cao Thế Thành

  

    

 

Số lượt xem : 21

Các tin khác