Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 15 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » MỤC VĂN BẢN TRƯỜNG

MỤC VĂN BẢN TRƯỜNG

Cập nhật lúc : 09:25 02/10/2019  

Kế hoạch tổ chức các Câu lạc bộ học sinh Năm học 2019-2020

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TÂN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập – Tự Do – HạnhPhúc 

 Số:  60/KH-THTT

 

Thủy Dương, ngày  1 tháng 10 năm 2019

 

 
KẾ HOẠCH

V/v tổ chức các Câu lạc bộ học sinh

Năm học: 2019-2020

 

Căn cứ hướng dẫn số 227/PGDĐT ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Phòng GD&ĐT thị xã Hương Thủy về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2019-2020;

Căn cứ kế hoạch số 53/KH-THTT ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Trường TH Thanh Tân về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020;

Trường Tiểu học Thanh Tân xây dựng kế hoạch “Thành lập các Câu lạc bộ trong trường học” với những nội dung như sau:

I. Mục đích, yêu cầu.

1.1. Mục đích:

- Tạo sân chơi bổ ích và lành mạnh, giúp học sinh phát triển năng khiếu, nuôi dưỡng niềm đam mê học tập, nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng mũi nhọn;

 - Tạo cơ hội cho học sinh được thực hành, vận dụng kiến thứ, kỹ năng vào thực tiễn; thúc đẩy, tăng cường vai trò của học sinh đối với cộng đồng; thực hiện các quyền trẻ em đặc biệt là quyền phát triển và quyền tham gia.

 - Góp phần hình thành và phát triển ở học sinh những giá trị và năng lực cần thiết của con người Việt Nam mới đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập.

1.2. Yêu cầu:

- Câu lạc bộ học sinh được thành lập và hoạt động phải có tính khả thi, phù hợp, thiết thực, bổ ích đối với học sinh trên cơ sở năng khiếu, yêu thích, tự nguyện của học sinh và được cha mẹ đồng thuận;

- Các Câu lạc bộ học sinh hoạt động ngoài giờ chính khóa, tổ chức dân chủ, công khai, minh bạch, không rườm rà, nặng nề, tốn kém, hình thức.

II. Nội dung hoạt động của các Câu lạc bộ:

1. Câu lạc bộ Tiếng Anh

- Xây dựng các đôi bạn, nhóm học tập, rèn luyện kĩ năng giao tiếp Tiếng Anh. Tham gia thi hùng biện Tiếng Anh.

- Sinh hoạt văn nghệ bằng các bài hát Tiếng Anh.

- Tham gia các trò chơi trực tuyến, các trò chơi học Tiếng Anh…

2. Câu lạc bộ TDTT

- Tập luyện các môn cờ vua, các môn điền kinh, bóng đá, bơi lội dưới sự hướng dẫn của Huấn luyện viên

- Tổ chức biểu diễn, giao lưu hoặc thi đấu...

3. Câu lạc bộ rèn kỹ năng sống: (mỗi khối 1 câu lạc bộ)

- Tham gia các trò chơi tập thể: Trò chơi nhỏ, trò chơi lớn.

- Học tập và rèn luyện các kĩ năng giao tiếp, ứng xử, phòng chống tai nạn, tự bảo vệ bản thân…

- Tham gia múa hát tập thể, múa dân vũ, sinh hoạt cộng đồng.

- Trau dồi khả năng nói, thuyết trình, dẫn chương trình trước đám đông…

4. Câu lạc bộ Toán, Tiếng việt:

- Giải các bài toán, Tiếng Việt nâng cao...

- Tìm hiểu về các con số, các nhà toán học, luyện về từ ngữ, câu và viết tập làm văn...

- Chơi các trò chơi có liên quan đến bộ môn toán học và từ ngữ…

5. Câu lạc bộ Lịch sử và Địa lí:

- Tổ chức các buổi thảo luận: các vấn đề Lịch sử - Địa lý

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa dành cho các thành viên của CLB hoặc phối hợp với các CLB khác trong trường.

- Tổ chức các buổi giao lưu, trò chơi tìm hiểu kiến thức Lịch sử -  Địa lý.

- Tham gia viết bài hoặc sưu tầm những bài viết, video clip…về Lichj sử - Địa lý…

6. Câu lạc bộ Tin học:

Khi tham gia câu lạc bộ ngoài nội dung trao đổi và học hỏi kinh nghiệm học Tin học các em sẽ được tìm hiểu thêm những nội dung sau:

- Hướng dẫn học sinh sử dụng các phần mềm học tập hiệu quả.

- Nâng cao kỹ năng soạn thảo văn bản Word.

- Sử dụng chương trình trình chiểu Powerpoint.

- Học vẽ tranh bằng các phần mềm

- Được tìm hiểu thêm về lợi ích và tính năng của mạng Internet.

- Phát triển vốn Anh văn chuyên ngành Tin học,….

- Tổ chức các buổi giao lưu, trò chơi tìm hiểu kiến thức Tin học,…

III. Nguyên tắc hoạt động của các Câu lạc bộ:

- Đảm bảo tính tự  nguyện tham gia của học sinh.

- Phát huy vai trò tự quản của học sinh trong hoạt động.

- Phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và điều kiện nhà trường, địa phương.

- Kết hợp hài hòa giữa hoạt động Câu lạc bộ học sinh với các HĐGD khác trong nhà trường.

- Huy động sự tham gia tích cực của giáo viên, cha mẹ học sinh và cộng đồng.

IV. Hình thức hoạt động của CLB.

- Các Câu lạc bộ thực hiện dưới sự điều hành của GV chủ nhiệm CLB và tập thể CBGV phụ trách theo mảng của CLB.

- Giáo viên hướng dẫn, ban chủ nhiệm CLB tổ chức các hoạt động thường xuyên và các hoạt động học tập, giáo dục cho các thành viên.

- Tổ chức các hoạt động học tập, ngoại khoá nhằm rèn luyện, củng cố và bồi dưỡng kiến thức đã được học trên lớp và kiến thức thực tế.

- CLB xây dựng kế hoạch tổ chức và duy trì các hoạt động thường kỳ. Các hoạt động thường kỳ theo tuần, tháng và quý.

V. Tổ chức thực hiện.

CLB được tổ chức và điều hành bởi Giáo viên phụ trách Câu lạc bộ. Các thành viên phải luôn gắn kết với nhau nhằm tạo thuận lợi cho CLB hoạt động.

1. Giáo viên hướng dẫn các câu lạc bộ gồm có:

1.Câu lạc bộ Tiếng Anh: cô Lê Thị Diệu Tuyền và cô Huỳnh Thị Ngọc Ẩn – Phụ trách

2. Câu lạc bộ TDTT: Thầy Nguyễn Phan Thanh Tùng  – Phụ trách

3. Câu lạc bộ Kỹ năng sống: Thầy Trần Văn Hùng – Phụ trách

4. Câu lạc bộ Toán - Tiếng Việt: Thầy Cao Thế Thành, cô Nguyễn Thị Ly Na

5. Câu lạc bộ Tin học: Cô Nguyễn Thị Kim Nhung – Phụ trách

6. Câu lạc bộ Lịch sử và Địa lí: GVCN phụ trách

2. Ban chủ nhiệm CLB có nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm về việc tiếp nhận đăng ký thành viên của CLB và quản lý các thành viên của CLB.

- Các nhóm trong Câu lạc bộ có nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động và liên lạc với các thành viên khi cần.

- Tiếp nhận thông tin, chỉ thị của Chủ nhiệm để kịp thời thông báo cho các nhóm trưởng của các nhóm thành viên về tình hình và kế hoạch hoạt động cũng như các chương trình của CLB.

- Quản lý thành viên thực hiện đúng nội quy của CLB, đề xuất khen thưởng các thành viên tích cực, xuất sắc.

3. Đánh giá kết quả hoạt động CLB

- Ban chủ nhiệm các câu lạc bộ tổ chức đánh giá chung về hoạt động CLB (nội dung, hình thức, cách tổ chức, kết quả hoạt động so với mục tiêu đề ra) và đánh giá kết quả hoạt động của mỗi thành viên CLB (ý thức, thái độ tham gia, kết quả đạt được so với mục tiêu đề ra, ...)

- Ghi nhận sự tiến bộ, phát triển của học sinh; khuyến khích học sinh tích cực tham gia; phát hiện năng khiếu, sở trường và xu hướng phát triển của học sinh;

- Phát hiện ra ưu điểm và hạn chế để có những biện pháp điều chỉnh, bổ sung phù hợp và kịp thời nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động;

- Chọn thành viên xuất sắc của câu lạc bộ tham gia giao lưu, liên hoan các cấp.

Trên đây là kế hoạch tổ chức các câu lạc bộ trong nhà trường, đề nghị Ban chủ nhiệm các câu lạc bộ xây dựng kế hoạch và  triển khai thực hiện nghiêm túc để hoạt động Câu lạc bộ học sinh trong các trường tiểu học có chất lượng và đạt hiệu quả cao nhất./.

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (b/c);

- Giáo viên phu trách CLB;

- Wedsite trường;

- Lưu: VT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ly Na

Số lượt xem : 27

Các tin khác