Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » MỤC VĂN BẢN TRƯỜNG

MỤC VĂN BẢN TRƯỜNG

Cập nhật lúc : 15:41 17/02/2021  

Kế hoạch Tổ chức giao lưu HS năng khiếu năm học 2020-2021

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11 /KH-THTT

Thủy Dương, ngày 17 tháng 02 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức giao lưu học sinh năng khiếu các môn văn hóa

Năm học: 2020-2021

 
   

 

Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-THTT ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Trường TH Thanh Tân về Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021; nhà trường xây dựng kế hoạch Tổ chức giao lưu học sinh năng khiếu các môn văn hóa năm học 2020-2021 như sau:

I.  Mục tiêu:

Tạo sân chơi trí tuệ cho học sinh tiểu học đối với các môn Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh, Tin học,…

Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo, thực hành, nghiên cứu khoa học trong học sinh, phát huy năng lực và sự sáng tạo của giáo viên và học sinh, nâng cao chất lượng của các cuộc thi, hội thi.

Đánh giá việc dạy học toàn diện cho học sinh trong  trường tiểu học.

II.  Đối tượng và số lượng tham gia

1. Đối tượng: Học sinh từ khối 1 đến khối 5.

2. Số lượng:

- Môn Tiếng Anh và Tin học: Dành cho khối 3 đến khối 5; mỗi lớp chọn 5 học sinh cho mỗi môn.

- Môn Toán và Tiếng Việt: Dành cho học sinh từ khối 1 đến khối 5, mỗi lớp chọn 5 học sinh cho mỗi môn.

Lưu ý:  Học sinh tham gia nhiều nhất 2 môn.

III. Thời gian và địa điểm dự kiến

1. Thời gian:

* Đợt 1:

- Ngày 23 tháng 02 năm 2021 làm bài kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt lớp 5.

- Ngày 24 tháng 02 năm 2021 làm bài kiểm tra môn Tin, Tiếng Anh lớp 5.

* Đợt 2:  Dự kiến cuối tháng 4 năm 2021.

2. Địa điểm: Trường TH Thanh Tân (Cơ sở 1).

IV. Nội dung giao lưu

1. Môn Tiếng Anh

- Học sinh tham gia làm bài gồm các kĩ năng: Nghe, nói, đọc, viết

2. Môn Tiếng Việt và môn Toán: Học sinh khối từ khối 1 đến khối 5 làm 1 bài kiểm tra năng lực, thời gian 60 phút theo môn đăng ký; kết cấu bài kiểm tra như kiểm tra học kì nhưng có độ khó cao hơn.

3. Môn Tin hoc: học sinh làm bài thực hành trên máy tính

V. Cơ cấu giải thưởng

- Cá nhân: Giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích.

VI. Kinh phí: Được chi theo Quy chế chi tiêu nội bộ của trường TH Thanh Tân.

VII. Phân công thực hiện:

- Giáo viên Tiếng Anh, Tin học cùng chuyên môn chịu trách nhiệm ra đề cho HS.

- Giáo viên chủ nhiệm kết hợp với giáo viên Tiếng Anh, Tin học chọn và bồi dưỡng học sinh tham gia giao lưu.

- Lập danh sách học sinh giao lưu nộp về chuyên môn nhà trường

         Nhận được kế hoạch này, đề nghị các tổ trưởng khối 1 đến khối 5; giáo viên Tiếng Anh, Tin học thông báo cho các tổ viên, có vấn đề gì chưa rõ báo cáo BGH để chỉ đạo kịp thời./.

Nơi nhân:

- Tổ trưởng (t/h); 

- Website trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

            

 

 

 

 

Cao Thế Thành

Số lượt xem : 12

Các tin khác