Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » MỤC VĂN BẢN TRƯỜNG

MỤC VĂN BẢN TRƯỜNG

Cập nhật lúc : 16:04 22/03/2021  

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Hương Thủy thêm Xanh - Sạch - Sáng” năm 2021

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ HƯƠNG THUỶ

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TÂN

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22/KH-THTT

Thủy Dương, ngày 22 tháng 3 năm 2021

         

KẾ HOẠCH

Tổ chức, triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Hương Thủy thêm Xanh - Sạch - Sáng” năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND, ngày 04/3/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy về Kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Hương Thủy thêm Xanh - Sạch - Sáng” năm 2021; Kế hoạch số 113/KH-PGD&ĐT, ngày 16/3/2021 của phòng GD&ĐT thị xã Hương Thủy về Kế hoạch, triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Hương Thủy thêm Xanh - Sạch - Sáng” năm 2021,

Trường TH Thanh Tân xây dựng Kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Hương Thủy thêm Xanh - Sạch - Sáng” năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Hưởng ứng phong trào “Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Hương Thủy thêm Xanh - Sạch - Sáng”,

- Thông qua việc xây dựng trường học “Xanh – Sạch – Sáng ” tiếp tục kêu gọi sự quan tâm của các cấp ban, ngành, chính quyền địa phương, sự phối hợp hỗ trợ của các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường để bổ sung cơ sở vật chất nhằm tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, thân thiện, góp phần giáo dục nếp sống văn minh trong nhà trường.

- Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ý thức xây dựng, bảo vệ cảnh quan môi trường; đảm bảo trường, lớp Xanh - Sạch - Đẹp.

- Tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu đơn vị cũng như toàn thể giáo viên, nhân viên và học sinh trong thực hiện tốt Ngày Chủ nhật Xanh.

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP

1. Phát động phong trào “Trường học Xanh - Sạch - Sáng”, lồng ghép với phong trào thi đua “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực”, tổ chức thực hiện Ngày Chủ nhật Xanh, tập trung xây dựng các vườn hoa, bồn hoa, đường hoa trong khuôn viên và trước cổng trường, trang trí lớp học....

2. Lồng ghép vào nội dung môn học hoặc trong các sự kiện về môi trường nhằm giáo dục về ý thức bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường…

3. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục ý thức về bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn hóa, không xả rác bừa bãi, xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh chung học sinh thông qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt ngoài giờ, câu chuyện dưới cờ...

4. Hưởng ứng cuộc thi trường học Xanh - Sạch - Sáng - bốn mùa hoa năm 2021.

5. Thành lập Ban chỉ đạo để tham mưu, chỉ đạo, tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt kế hoạch tại đơn vị.

6. Có kế hoạch tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh, phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần” do UBND tỉnh và UBND thành phố phát động bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa về bảo vệ môi trường, tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường Xanh - Sạch - Sáng ở địa phương; 100% các đơn vị thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường tại đơn vị và tổng vệ sinh vào ngày cuối tuần hàng tuần.

7. Tổ chức quy hoạch, thiết kế, bố trí, trồng hệ thống cây xanh phù hợp, đảm bảo quy định, mỹ quan trong và ngoài khuôn viên trường học; phân công, tổ chức cho các khối lớp, lớp tự trồng và chăm sóc cây xanh, cây cảnh có hoa, bồn hoa, .. tạo nên trường học Xanh – Sạch – Sáng.

8. Phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương tham gia có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Đề án Ngày Chủ nhật xanh; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông; phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường...

9. Có kế hoạch tháng, tuần, ngày và phân công trách nhiệm cụ thể cho các đoàn thể, giáo viên chủ nhiệm lớp và các lực lượng liên quan tổ chức cho học sinh thực hiện các mô hình công trình thanh niên, học sinh bảo vệ môi trường; tổ chức các lớp thực hiện lao động vệ sinh, làm đẹp khuôn viên trường, lớp học, đảm bảo thảm cỏ, bồn hoa, cây xanh được chăm sóc thường xuyên, tạo phong trào thi đua trong nhà trường về việc chăm sóc và xây dựng cảnh quan môi trường...

10. Hệ thống phòng học, thư viện, các phòng chức năng và cơ sở vật chất của nhà trường được sắp xếp, bố trí gọn gàng, sạch, thoáng mát, có đủ ánh sáng phục vụ cho việc giảng dạy, học tập, trang trí đảm bảo thẩm mỹ, phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi, phù hợp với môn học và đảm bảo tính giáo dục; cổng trường, tường rào đảm bảo an toàn, cắt cỏ, phát quang, vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát.

11. Tổ chức các hoạt động giáo dục, dạy học tích hợp, lồng ghép vào nội dung các môn học hoặc trong các hoạt động về môi trường nhằm giáo dục ý thức bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường.

12. Duy trì thói quen tổng vệ sinh trường, lớp vào sáng thứ 6 ( tiết cuối)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phó Hiệu trưởng phụ trách hoạt động NGLL

- Chủ trì, phối hợp với tổ chức đoàn thể tham mưu Ban giám hiệu chỉ đạo, kiểm tra đánh giá tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch;

2. Tổng phụ trách Đội

- Xây dựng Kế hoạch hàng tháng, tuần, phân công nhiệm vụ các thành viên; kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện.

2. Các tổ chức Đoàn thể

Phối hợp với Phó Hiệu trưởng phụ trách hoạt động NGLL trong việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch;

         Trên đây là Kế hoạch về việc thực hiện Kế hoach tổ chức, triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Hương Thủy thêm Xanh - Sạch - Sáng” năm 2021của trường Tiểu học Thanh Tân, đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghiêm túc thực hiện, nếu có gì vướng mắc báo cáo BGH nhà trường để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:

- Thành viên BCĐ (t/h);

- Website trường ;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Cao Thế Thành

 

                         

 

Số lượt xem : 4

Các tin khác