Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 18 tháng 06 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » MỤC VĂN BẢN TRƯỜNG

MỤC VĂN BẢN TRƯỜNG

Cập nhật lúc : 08:19 10/05/2021  

Kế hoạch Tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022

PHÒNG GD&ĐT THỊ Xà HƯƠNG THỦY

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 37/KH-THTT

Thủy Dương, ngày 10 tháng 5 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 1 năm học  2021 - 2021

Thực hiện Công văn số 1006/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2021-2022; Công văn số 212/PGD&ĐT ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2021-2022;

Căn cứ vào kết quả điều tra số trẻ trong độ tuổi (sinh năm 2015) trên địa bàn; tình hình thực tế về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của nhà trường;

Trường Tiểu học Thanh Tân xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021 – 2022 như sau:                 

I. Yêu cầu.

Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 trên địa bàn Phường.

Điều tra chính xác số trẻ 6 tuổi trên địa bàn, thực hiện tuyển sinh theo đúng tuyến quy định, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, tránh tình trạng quá tải, gây bức xúc cho cha mẹ học sinh.

II. Nội dung.

1. Tuyển sinh vào lớp 1.

- Phương thức tuyển sinh:   Xét tuyển.

- Đối tượng tuyển sinh: Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2015) trên địa bàn phường Thủy Dương  (gồm các tổ dân phố: Tổ 5,6,7,10,11).

2.  Hồ sơ tuyển sinh.

- Đơn xin học;

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

- Giấy chứng nhận Hoàn thành chương trình mầm non;

3. Thời gian tuyển sinh.

* Đợt 1: Từ ngày 01/6/2021 – 12/6/2021

* Đợt 2: Từ ngày 19/7/2021 – 31/7/2021

- Thời gian: Từ 7h30’ đến 10h30’ các ngày trong tuần (thứ Hai – thứ Bảy)

4. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh.

        Năm học 2021 – 2022, nhà trường dự kiến tuyển sinh: 118 em học sinh lớp 1 trên địa bàn.

5. Phân công trách nhiệm.

5.1. Thành lập Hội đồng tuyển sinh gồm các thành viên sau:

Ông: Cao Thế Thành            

Hiệu trưởng

Chủ tịch Hội đồng

Ông: Nguyễn Thị Ly Na

Phó Hiệu trưởng

P. Chủ tịch Hội đồng

Bà: Lê Thị Loan Ánh

Nhân viên

Thành viên

Bà: Nguyễn Thị Hiền

Nhân viên

Thành viên

Bà: Ngô Thị Hồng Điệp

Nhân viên

Thành viên

5.2. Nhà trường phối hợp với UBND Phường tổ chức tuyên truyền Kế hoạch tuyển sinh của nhà trường trên địa bàn Phường.

5.3. Nhà trường chuẩn bị các điều kiện để tổ chức công tác tuyển sinh ( CSVC, đội ngũ, các hồ sơ liên quan,…).

5.4. Thực hiện niêm yết công khai kế hoạch tuyển sinh của trường và công khai tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm của từng thành viên trong Hội đồng tuyển sinh.

5.5. Địa điểm tuyển sinh: Cơ sở 1 Trường Tiểu học Thanh Tân (158 - Khúc Thừa Dụ - Thủy Dương)

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 của trường Tiểu học Thanh Tân năm học 2021-2022. Đề nghị các thành viên Hội đồng tuyển sinh tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, khi có những vấn đề vướng mắc cần báo cáo với Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh để giải quyết kịp thời./.

 Nơi nhận:

- Thành viên Hội đồng Tuyển sinh lớp 1;

 - UBND Phường Thủy Dương (b/c);

- Trường MN Thuỷ Dương (ph/hợp);

 - Website trường;

 - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

  

Cao Thế Thành

Số lượt xem : 12

Các tin khác